Home

Բարի գալուստ իմ բլոգ

 • My First Blog Post

  3 сентября, 2019 от

  Be yourself; Everyone else is already taken. — Oscar Wilde. This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

 • Modal verbs: can, may, must

  20 мая, 2020 от

  1. Complete the sentences using can, could, be able to 1. John has traveled a lot. He can speak four languages. 2. I haven’t been able to sleep very well lately. 3. She can drive, but she hasn’t got a car. 4. I can’t see you on Friday, but I will be able to meet… Читать далее

 • Հեռավար-առցանց ուսուցում հասարակագիտությունից

  16 мая, 2020 от

  Ղարաբաղյան շարժումը և ԼՂՀ-ի հռչակումը • Ինչու՞ Խորհրդային Ադրբեջանը 1988 թ․-ին որդեգրեց Սումգայիթում, Կիրովաբադում, Շամխորում և Բաքվում հայերի նկատմամբ բռնություններ և կոտորածներ կազմակերպելու քաղաքականությունը։ Ինչի՞ էր ձգտում դրանով Ադրբեջանը։ • Խորհրդային Ադրբեջանի տարածքում հայերի նկատմամբ կատարվող հանցագործությունների նկատմամբ, ինչու՞ էին լուռ ԽՍՀՄ կենտրոնական իշխանությունները։ • Ինչու՞ Ղարաբաղի հայությունը գնաց զինվորագրվելու և զինված պայքարի քաղաքականությանը։ Չկա՞ր… Читать далее

Просмотреть все записи

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы